مسابقه گردشگری

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر

1- آبشار بیشه در کدام شهر واقع شده است؟(*)
ورودی نامعتبر

2-از جاذبه های گردشگری تبریز کدام است؟(*)
ورودی نامعتبر

3- کدامیک جاذبه گردشگری قشم نمی باشد؟(*)
ورودی نامعتبر

کدامیک از جاذبه های گردشگری کیش نمی باشد؟(*)
ورودی نامعتبر

غذای سنتی کرمان کدامیک می باشد؟(*)
ورودی نامعتبر

6- پایتخت ورشو سازی ایران کدام شهر است؟(*)
ورودی نامعتبر

7- کدام یک جز صنایع دستی هرمزگان نمی باشد؟(*)
ورودی نامعتبر

8- کدامیک جز سوغات محلی تبریز می باشد؟(*)
ورودی نامعتبر

9- از سوغات محلی مازندران؟(*)
ورودی نامعتبر

10- کدام شهر به عنوان پایتخت طبیعت ایران نام گذاری شده است؟(*)
ورودی نامعتبر

ارسال