ارمنستان با نام رسمي جمهوري ارمنستان کشوري در قفقاز جنوبي به پايتختي ايروان است. ارمنستان در قفقاز جنوبي (ماوراي قفقاز) در ميان درياي سياه و درياي خزر قرار دارد که مرز ميان آسيا و اروپا محسوب مي‌شو د. همسايگان ارمنستان در غرب ترکيه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوري آذربايجان، و در جنوب ايران و جمهوري خودگردان نخجوان (جزئي از جمهوري آذربايجان) مي‌باشند.


معبد گارني
تاريخ بناي قلعه گارني بر مي گردد به هايک ناهابت که به نام گارنيک نوه نتيجه (هايک) نامگذاري شده است.رودخانه گارني در 28 کيلومتري جنوب شرقي ايروان قرار گرفته است ودرمحدوده استان کوتايک مي باشد. اين منطقه با داشتن شرايط اب وهوايي طبيعي منحصر بفرد در ارمنستان که ييلاق وشکارگاه اختصاصي پادشاهان در قرون مختلف بوده است.

 

 

مجموعه فعلي که شاهد آن هستيد از قسمتهاوبناهاي زيرتشکيل شده است.

1-عبادت گاه يا بناي اصلي معبد که تاريخچه ساخت ان برميگردد به قرن اول ميلادي اين بنا به دستور پادشاه تيرداد اول درسال 66 ميلادي بناگرديد وتقديم شده به خداي مهر وبه همين دليل بعدازبه رسميت شناختن دين مسيحيت در ارمنستان دراوايل قرن چهارم ميلادي اين بنا دست نخورده باقي مانده ودرکنار ان کليسايي بنا گرديدکه بر اثرزلزله مهيبي به سال 1679 ميلادي فرو ريخت است.


2-درمحدوده بنا شاهد يک حمام اختصاصي هستيم که مربوط به دختر خسرو پرويزکه خواهر تيرداد سوم مي باشد که تشکيل شده است ازقسمتهاي مختلف که شامل حوزچه هاي اب گرم وسرد وحمام بخار مباشد .قسمت جالب توجه اين حمام کاشي کاري هاي کف حمام مي باشد که از15رنگ طبيعي ساخته شده است ودران ماهي هاي دريا به تصوير کشيده شده اند.درمرکز اين نقش ها فيگور زن ومردي است که نماد خداي اقيانوس مي باشد.

3-ديگري تخته سنگي که شناسنامه معبد گارني به شمار مي رود که روي ان کتيبه اي به زبان يوناني دست فرمان پادشاه وقت که درراستاي بناي اين اثر تاريخي حک گرديده است.

 

کليساي گغارت
کليساي گغارت به معني سرنيزه ميباشدکه در35 کيلومتري جنوب شرقي ايروان ساحل شرقي رودخانه ازاد واقع شده دردره تاريخي گغارت قرار گرفته است . اين بنا دردوبعد زماني مختلف ساخته شده وازدو قسمت اصلي تشکيل شده است دراوايل قرن سيزدهم اين منطقه جزو املاک اختصاصي خاندان زاکريان بوده است و قابل ذکر است که خاندان زاکريان يکي ازثروتمندترين خاندان درتارخ ارمنستان بوده اند که به دستورشان کليساي بيروني در سال 1215 ساخته مي شود بعدهاخاندان پروشيان اين ملک راازخاندان زکريان خريداري نموده اند ودستور ساخت کليساي دروني رابه يک خواهرومعمار دادند.ودراواخر قرن سيزدهم کليساي دروني ساخته که از سه قسمت اصلي تشکيل شده ا ندويکي ازاين قسمتها ارامگاه سلسله پروشييان محسوب مي شود ساخت کليساي دروني که ازتراش صخره به وجود امده به مدت 10 سال به طول انجاميده است.

گغارت يک نوع نيزه مي باشد که يک پايه چوبي دارد که بر سر ان يک اهن تيز تخت قرار گرفته است اين نيزه برميگردد به زماني که حضرت مسيح را به صليب کشيده بودند وبا فرو کردن اين نيزه در بدن ايشان مي خواستند م طئن باشند که حضرت مسيح جان سپرده است وبه همين دليل اين نيزه براي مسيحيان مقدس شناخته شده است وتاتوس اراکيال اين نيزه را در اواسط قرن سيزدهم به ايري وانک نام قديم گغارت مي اورد واز ان پس به اين نام معروف مي گردد.

 

شهر مذهبي اجميازين

در 25 کيلومتري غرب ايروان واقع شده است ودرحال حاضر چهارمين شهر بزرگ ارمنستان محسوب ميگردد مرکزروحانيت ارمنستان ومحل نشست اسقف اعظم مي باشد .شهر اجميازين از قرن 3و4 قبل ازميلاد مسيح ساخته شده و واقارشابات نام داشته است ودران زمان پايتخت ارمنستان بوده وتا قرن 4 ميلادي مهمترين شهر محسوب شده است . ارمنستان قديمي ترين کشور مسيحيت در دنيا به شمار ميرود که با به رسميت شناخته شدن دين مسيحيت اين کشور پيشرفت هاي زيادي کرد از جمله رونق گرفتن شهرهاوپيدايش خط ارمني وغيره.روايت شده است که درزمان شاه عباس علماو وزراي ارمني بسياري ساکن ايران بوده اند که تصميم برگشت به ارمنستان داشتند.شاه عباس براي مانع شدن خروج انهااز کشور تصميم مي گيرد که سنگ سنگ کليساي اجميازين رابه ايران برده واين تصوير شاه عباس را برروي ديوارحک کنند.و درنهايت شاه عباس با ديدن تصويرخود از اين کار منصرف شده وتصميم ميگيرد کليسايي باهمين شکل ومعماري درجلفاي اصفهان بنا کند که تا کنون باقي مانده است ومرکز روحانيت در اصفهان مي باشد. بنيانگذار کليساي اجميازين گريگورلوساوريج مقدس بوده که روايت ميشود که او خواب مي بيند خداوند محلي را به اوبايک عصاي طلايي نشان مي دهد و او تصميم به ساخت کليسا در ان منطقه مگيردکه اين محل با عصا نشان داده شده دقيقا در وسط کليسا قرار گرفته ومقبره گريکور لوساوريچ مقدس مي باشد وبعدها باستان شناسان به اين نتيجه مي رسند که زير اين محل درزمان هاي گذشته معبد خدايان بوده است ساخت ان مربوط به سال 301-303 ميلادي مباشد عمده باسازي ان در قرن 17 صورت مي گيرد .

 

شهر جرموک
شهر زيبا و توريستي جرموک در شمال شرقي VAYOTS DZOR واقع شده است طبيعت بينهايت زيباي ان هواي تميز وچشمه اب گاز دار جرموک هر ساله در تابستان باعث جذب توريست هاي فراواني ميشود.اب اشاميدني جرموک داراي خواص درماني است که ابدرماني ان از زمان قرون وسطي تاکنون ادامه دارد ومتخصصان ابدرماني در اين شهر وبه خصوص در هتلها موجود مي باشد وازديرباز موردتوجه خاص وعام واقع شده است جالب ذکر است که اين روش هاي درماني بسيار موثر واقع مي شود.يکي ديگر ازويژگي هاي اين شهر وجودچشمه هاي اب اشاميدني دراقصي نقاط شهر است که دماي انها بين 30 تا70 درجه مي باشد .

 

دره گل ها
دره گل ها در 50کيلومتري شمال شرقي شهرايروان دردامنه کوههاي از ويژگي هاي بارزاين مکان طبيعت سرسبزکوهستاني ان است که در فصل تابستان غرق در گل و گياهايي زيباو درزمستان باانبوهي ازبرف پوشيده است وازمراکزاصلي تفريحي درطول سال مي باشد که شامل مجموعه هاي ورزشي رستوران ها هتلها وغيره است طول پيست اسکي 7 کيلومتر است ودرسال 2004 تل سيژ ان را باز سازي وبه تعداد ايستگاه هاي ان اضافه کردند.مجموعه کليساهاي جامع رادر اين دره مشاهده مکنيم که 4 کليساي بزرگ و2 کليساي کوچک تشکيل شده است.کليساي اصلي به اسم GRICOR مقدس است که درسال 1013 ميلادي ساخته شده .ودر محوطه کليسا مقبره بنيانگذار ان GRICOR وسنگهاي سليبي قرن 12و13 مي باشد ونيز مقبره 2 پادشاه ارمني که در جنگ سلجوقيان جان سپرده اند مي باشند

 

شهر اشتاراک

از زمانهاي قديم افسانه اي روايت شده که سه خواهر درشهر شتاراک زندگي مي کردند وهرسه عاشق شاهزاده SARKIS مي شوند. دو خواهر بزرگتر براي خوشبختي خواهر کوچکتر تصميم به خودکشي مي گيرند ويکي از انها بالباس قرمز وديگري بالباس زرد خودرابه ته دره اشتارک مي اندازند خواهر سوم هم ازناراحت لباس سفيد رنگي مي پوشد وخود رابه ته دره مي اندازد واز ان به بعد شاهزاده SARKIA . به ياد انها 3 کليسا به اسم رنگهاي لباسشان در دره ميسازد و براساس اين افسانه طي قرون مختلف در اين دره سه کليسا ساخته شده است. بهترين کليساي باقيمانده کليساي قرمز است که درقرن هفتم ميلادي ساخته شده است ساخت کليساي سفيد به قرن ششم وکليساي زرد به قرن 13 و14 مربوط مي شود. يکي ديگر از مناطق ديدني اشتاراک پلي است که از دره kasakh مي گذرد.

 

درياچه سوان
يکي از بزرگترين درياچه هاي اب شيرين دنيا از جهت ارتفاع نسبت به سطح دريا است که درمرکز کشور ارمنستان استان Gegharkunic واقع شده منطقه سوان به عنوان يکي از مهمترين مراکز اکو توريستي در ارمنستان محسوب ميشود.اب درياچه سوان معمولا ازرودخانه ها و چشمه هايي که درزير درياچه جاري هستند بوجود امده وتغذيه مي کنداما تنها يک رودخانه ازدرياچه سرچشمه مي گيرد که هزاردان نام دارد ودر درياچه ايروان واقع در جنوب شهر مي ريزد و از اين اب جهت ابياري زمين هاي کشاورزي دشت ارارات استفاده مي شود .ارتفاع اين درياچه به 2000 متر از سطح دريا مي رسد ومساحت ان 940 کلومتر مربع ميباشد .طي 30 سال گذشته سطح اب جزيره 19 متر کاهش يافته که اگر اين روند ادامه پيدامي کرد ماروزي شاهد خشکيدن اب درياچه مي شديم اما باکمک ساخت تونل ارپا سوان اب ابنبار به درياچه متصل شد و همه روزه شاهد افزايش سطح اب هستيم . از مهمترين ماهي هاي درياچه ميتوان به ايشخان وسيگا اشاره کرد .درشمال درياچه رشته کوه Geghama قرارگرفته است که اين نام نام يکي از نوادگان پدر قوم ارمني ميباشد ودرگذشته نيز درياچه سوان به همين نام معروف بوده است. يکي از معروفترين اثار تاريخي درشبه جزيره سوان کليساي بسيار قديمي Aracelots مي باشد که در قرن 9 ميلادي (سال 874) ساخته شده است. دراطراف درياچه سوان مراکز تفريحي وتوريستي بسياري وجود دارد که از ساحل شني مجموعه پارک ابي مجموعه سوارکاري وزمين تنيس وسوييت هاي اقامتي درساحل مي باشد.

 

 

هانرابدوتيان هراپاراگ ( ميدان جمهوري )
اين ميدان در مرکز شهر ايروان قديم واقع شده که در سال 1926 با طراحي ونظارت مستقيم شخص الکساندر تامانيان بنا گرديده است .نام قديم اين ميدان لنين بوده است .اين بنا ساختار پيچيده اي دارد طرح ميدان بصورت بيضي شکل است ودر اطراف ان ساختمان هاي دولتي و فرهنگي قرار گرفته است که شامل ساختمان هييت دولت (درضلع شمال شرقي ) وزارت امور خارجه در (در ضلع شمال غربي ) هتل زنجيره اي MARRIOT ARMENHA (ضلع جنوب غربي ) وپست مرکزي (ضلع جنوب شرقي) ودر مرکز جهت شمالي ميدان ساختمان موزه تاريخ وملي ارمنستان قرار گرفته است.در فصل تابستان به عنوان يکي از جذابترين مراکز تفريحي به شمار ميرود .در روبروي موزه فواره هاي موزيکال قرار گرفته که باپخش اهنگ ونور پردازي خاص هماهنگ است .در ايام جشن هاي ملي مراسم زيادي در اين ميدان برگزار مي شود ودر انتها با اتش بازي هيجان انگيزي خاتمه مي يابد .

 

کليساي گريگورلوساوريچ مقدس
اين کليسا به دستور اسقف اعظم (زاون اول) در سال 1980 به مناسبت 1700 –مين سال گرد مسيحييت ساخت ان اغاز شد ودرسال 2001 به بهره برداري رسيد .در ساخت اين بنا سنگهاي دوف به کار رفته ودر زير پاهاي ستونها شمش طلا گذاشته اند.در قسمت شرقي کليسا ناقوسها قرار گرفته و در قسمت پايين کليسا کتابخانه و مجموعه اي ازياد بودهاي گريکرلوساوريچ مقدس ويک کتابخانه موجود است .اين کليسا جهت مراسم هاي مختلف ديني ومذهبي مورد استفاده قرار مي گيرد.درسال 2000 ميلادي باز مانده پيکره گريکر لوساوريچ مقدس توسط اسقف اعظم گارگين دوم از واتيکان طي مراسم باشکوهي به اين کليسا اورده شد ودرحال حاضر در جايگاهي که روبروي دراصلي کليسا واقع شده نگهداري مي شود

 

گاسگاد معروف به هزار پله
مهندس ALEXANDER TAMANIAN بعد از استقلال يافتن ارمنستان طرح جامعي رابراي شهر ايروان ارائه داد که يکي از مهمترين قسمتهاي ان گاسگاد مي باشد ودر سال 1970 زير نظر معمار TOROSIAN تکميل گرديد است .گاسگاد پايين ترين نقطه شهر رااز نظر ارتفاع (مرکز شهر ) به بالاترين نقطه (شمال شهر وپارک پيروزي )وصل مي کند .که داراي 750 پله مي باشد ازاين رو به1000 پله معروف ميباشد .در شمالي ترين نقطه گاسگاد به مناسبت پنجا همين سالگرد پيروزي روس ها عليه المان هاي نازي درجنگ جهاني دوم بنايي ساخته شده که در مرکز ان يک برجک قرار دارد که بر روي ان نشان جاودانگي حک شده است.ما درطبقات مختلف گاسگاد ساهد مجسمه هاي بسياري هستيم که از اثارهنرمندان معاصر محسوب مي شود .همچنين در مجموعهcafeschian شاهد مجسمه هاي شيشه اي ( ساخت زوجي از کشور چک ) وهمچنين مجسمه هاي از هنرمندان ديگر واثار معروفي از خانجيان ونقاشان برجسته ديگر مي باشيم .

 

خيا بان مارشال باغراميان
از مهمترين خيابان هاي شهر ايروان است که از قسمت شرق به اپرا وازغرب به ميدان baregamutiun ختم مي شود وبه نام يکي ازفرماندهان دلير نيروي زميني درجنگ جهاني دوم مارشال باغراميان نام گذاري شده است اهميت ان وجود بناهاي تاريخي ودولتي از جمله مجلس جمهوري ارمنستان ومحل نشست رييس جمهور دادگاه قانون اساسي سفارت خانه ها دانشگاه امريکايي ها وغيره مي باشد .

هامالير ( مجتمع فرهنگي ورزشي )
از منحصر به فرد ترين اثارمعماري در ارمنستان به شمار ميرود که بدستور گارن دميرچيان دبير وقت حزب کمونيست ساخته شده است وطراح اين بنا عقابي را تجسم کرده که ميخواهد اززمين برخيزد ودر حال باز کردن بالهايش است .اين مجموعه بزرگ محل اجراي نمايشگاههاي بينالمللي مسابقات ورزشي وکنسرت هاي مختلف ميباشد واز مهمترين امکانات اين مجموعه پيت پاتيناژ (رقص روي يخ ) است که در طول سال قابل استفاده عموم مي باشد .

موزه اثار خطي MATENADARAN
درانتهاي شمال خيابان Mashdots واقع شده ودر روبروي ان مجسمه هاي عظيمي ازمورخان وروحانيون معروف قرون وسطي قرار گرفته است ودر پايين ومرکز مجسمه ها مجسمه mesrop mashdots ( مخترع خط ارمني در سال 405 ميلادي ) و(gorion ( شاگردش قراردارد .ساخت اين موزه درسال 1959 بوده ودر حال حاضر بالغ بر 17000 نسخ تاريخي در ان نگهداري مي شود .بزرگترين کتاب در اين موزه مربوط به قرن 8 ميلادي است که وزن ان 28 کيلوگرم مي باشد کوچکترين کتاب مربوط به قرن 15 ميلادي است که وزن ان 190 گرم مي رسد.

هاختاناکي ايگي (مجسمه مادر ارمنستان )
بعد از جنگ جهاني دوم به مناسبت پيروزي روسيه در همه کشورهاي اتحاديه شوروي پارکي تحت عنوان پيروزي ساختند که در ارمنستان به هاختاناک پارک واقع شده درخيابان مانومت معروف مي باشد .مجسمه مادر نيز در اين پارک قرار گرفته است که ازاقصي نقاط شهر قابل رويت مي باشد درابتدا بجاي مجسمه مادر مجسمه استالين (ساخته سرگي مرکورف) بوده که بعد از استقلال ارمنستان ان را پايين اورده ومجسمه مادر (ساخته اراهاروتيان) را که نشان از قدرت وصلح مي باشد در سال 1967 جايگزين ان مي کنند . اين مجسمه نماد تنها زني است که در زمان حمله وحشيانه ترکان عثماني به ارمنستان زنده مانده بود وبا تمام وجود از کشورش حمايت مي کرد . درزير اين مجسمه موزه وزارت دفاع قرارگرفته که شامل ياد بودهاي شهداي جنگ جهاني دوم مي باشد وهمچنين سربازان کشته شده در دفاع از قره باغ مي باشد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت حامی گشت گهر می باشد