بانک انصار

شماره حساب : 1-9775539-43-3015

نوع حساب: جاری

به نام: شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی حامی گشت گهر


بانک تجارت

شماره حساب : 2719098374

شماره کارت: 6273539991666391

نوع حساب: جاری

به نام: شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی حامی گشت گهر


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت حامی گشت گهر می باشد