درياچه ميانشه که درياچه چورت هم ناميده مي‌شود در روستاي چورت حد فاصل ساري تا کياسر در استان مازندران ايران قرار دارد. اين درياچه به دليل نزديکي به روستاي چورت، درياچه چورت هم ناميده مي‌شود.


اين درياچه بر اثر زمين‌لرزه و رانش زمين و در پي آن بسته شدن مسير آب چشمه‌اي که در کنار درياچه قرار دارد، بوجود آمده‌است. هنگام کاهش آب، پديدار شدن باقيمانده درخت‌هايي که در محل پيدايش درياچه بوده‌اند منظره ويژه‌اي را ايجاد مي‌کند. اين درياچه در شکاف دره‌اي با شيب زياد قرار گرفته و دور تا دور درياچه را پوشش‌هاي جنگلي بکر و درختان قديمي در بر گرفته‌است. شکل هندسي درياچه به شکل بيضي کشيده بوده و ژرفاي آن با توجه به ميزان بارش‌هاي فصلي متغير است. ماهي‌هاي موجود در درياچه توسط افراد محلي به درياچه انداخته شده‌است.

اين درياچه در نزديکي منطقه طبيعي حوضچه‌سار پله‌اي باداب سورت قرار دارد. عکسهاي فارس از اين درياچه زيبا در پائيز را مشاهده مي کنيد.


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت حامی گشت گهر می باشد