مشخصات تماس
نام شرکت: حامی گشت گهر
مدیر شرکت: جناب آقای خلیلی
استان: لرستان
شهر: دورود
تلفکس: 43215151 - 066
تلفن همراه: 09198383542
سامانه پیام کوتاه: 30006050180180
آدرس: میدان فرمانداری پاساژ نگین شهر

تماس - 06643215151