در منطقه آخون بزرگ شهر سوچی دو گیاه به نامهای شمشکی و سرخدار فسیلهای زنده گیاهی جهان هستند که قدمت آنها به عصر یخبندان بازمیگردد و میتوان انها را در این مکان مشاهده کرد


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت حامی گشت گهر می باشد